Karlslunde

Ved Karlslunde Station kan du se, hvordan byplanlæggere og arkitekter i dag griber opgaven med at lave gode rammer for vores allesammens liv an.

I bund og grund er bygningerne bygget af betonelementer ligesom i alle de andre byer langs Køge Bugt, men i dag får murene ikke lov at stå i den rå beton, og man prøver at skabe variation i bebyggelserne frem for det monotone byggeri, der ses i nogle af de andre boligområder med rod i Køge Bugt-planen. Det er også tydeligt, at den skarpe grænse mellem bebyggelsen og de grønne områder, som f.eks. ses ved Avedøre Stationsby, ikke er moderne længere. Væk fra Karlslunde Station og stranden er der udlagt et stort rekreativt område med fem såkaldte boligøer og en ø beregnet til institutioner. Bare det at områderne kaldes øer viser, hvordan de er tænkt ind idet grønne hav af græs. Kun den ene – seniorboligfællesskabet Agergårdshaven – er færdig og beboet i dag.

Selvom bygningernes udtryk hører hjemme i starten af det 21. århundrede, viser udviklingen ved Karlslunde Station, at det stadig er nem adgang til butikker med dagligvarer, offentlige funktioner som bibliotek, og let adgang til grønne områder, der anses for at være basis i den gode by.

Det er vidunderligt. Man har natur, man har skov, man har heste, der kommer gående ned af gaden. Det er dejligt, fordi der er ro og harmoni, og man er en del af naturen. Så det er rigtig godt.

Ahmad Mahmoud, opvokset i Askerød og flyttet til Karlslunde.