S-toget blev anlagt som byerne rygrad og fungerer stadig som bindeled og forbindelse til København. Tættest ved stationen var den største koncentration af boliger, så flest mulig fik mest mulig glæde af toget. Forstadsmuseet.