Udgangspunktet for Køge Bugt-loven var Fingerplanen fra 1947. Her blev Københavns udvikling fastlagt i ”fingre” ud fra Københavns centrum.