Fritiden fik særlige zoner som f.eks. Køge Bugt Strandpark. Der havde været planer om en strandpark siden 1920’erne, men først i 1980 kunne statsminister Anker Jørgensen indvie strandparken. I alt var planen at lave 3000 ha fritidsarealer til borgerne langs Køge Bugt.