Hele Køge Bugt-området blev inddelt i zoner alt efter om, der skulle være boliger, erhverv eller fritid på stedet. Køge Bugt-planen er den mest detaljerede, gennemførte byplan i Danmarkshistorien.  Dispositionsplan for Køge Bugt.