A: Vallensbæk Bibliotek.
B: Trafiksepareringen er gennemført i Vallensbæk som i de andre Køge Bugt-byer.
C: På kirkebakken planlagde kommunen en kirke, men menighedsrådet valgte at bygge den i landsbyen.
D: Ofte blev offentlige institutioner bygget med skalmur i mursten, selvom boligerne stod i rå beton.
E: Pavillionen er festlokale for Vejlegårdsparkens beboere.
S: Vallensbæk Station.